Om

Norges første og eneste heksemagasin


Witchery Magazine dekker den delen av norsk kultur som omhandler hekseprosessen,
samt hvordan den moderne heksekunsten spres i dagens samfunn. Det er et informativt
magasin ved alle aspekt av Moder Jord, hekser, hedninger, historie, hekseri, magi og så mye
mer. Det innehodler blant annet fagartikkler skrevet av den norske historiker og spesialist på hekse- og trolldomsprosessene i Norge, Rune Blix Hagen. I tillegg til dette har magasinet også
en rekke intervjuer, slik som utgave #1, et intervju med forstander av Nordens Paganister og sjefsheks for Heksehuset, Lena Ragnvaldsdatter Skarning.


Det å la både kvinner og menn som praktiserer og verdsetter denne delen av den norske
kulturen, er noe som må bringes inn i lyset av dagens hverdag. Når man bruker ordet heks
og dersom noen sier at de er spirituelle, blir en kvalt av negativitet fra flere instanser rundt
seg. Her har man ikke den samme ytringsfriheten som andre. Det å være heks, leve i ett med naturen og naturlige elementer, arbeide for naturen og anvende det naturen har å tilby, er en
stor del av Norges historie og kultur, hvor Norge selv også var en del av hekseprosessen og forfølgelsen tilbake i tid. I løpet av årene etter hekseforfølgelsen og helt til i dag, blir det ansett som negativ om en sier at en er heks. Dette uten tanke om at det å være heks kan være positivt og et levesett flere personer i verden deler og har til felles. Offentlige instanser legger ikke vekt
og bringer ikke fortidens historier, fakta og hendelser til lyset om tiden da det var godkjent og normalt å være heks.


Tiden er nå inne for at man ikke skal føle skam for at en er seg selv, dette uavhengig av kjønn, livssyn eller kultur. Man skal kunne nyte sin tilværelse og ytre sine meninger i likhet med alle andre, og være en del av samfunnet i likhet med samfunnets normer. Det handler ikke lenger
om oss og dem, men om vi som en helhet i balanse med naturen. Det å ytre hvem man er og
hvor stor del dette er av den norske kulturen, historien og ikke minst gjennom hisotorien, samt
hva det egentlig vil si å være heks. Dette gjelder både i tidligere tider, utviklingen til i dag og
i dagens samfunn.


Magasinet inneholder kunst, intervjuer, råd og veiledning, akademiske artikler, illustrasjoner
og fotografier, formularer og så mye mer. Og om du er interessert i å være en del av å spre
denne kulturen og levesettet, er det bare å ta kontakt per mail. Magasinet er for å spre historier, kunnskap og informasjon fra folk rundt i verden. Magasinet er for både for dem som praktiserer
og ikke minst for dem som ønsker å få mer innsyn i denne delen av verden.                                                                                                Beste ønsker fra eier, redaktør og heksen

                                                                                                                                         Amalie Alvee Wiig